IoT-vraagstukken zijn bepalend voor de toekomst van Smart Cities

435
Smart City

In een nieuw rapport van een werkgroep van de universiteit Georgia Tech wordt gesteld dat de toekomst van Smart City-technologie afhankelijk zal zijn van het inzicht dat bedrijven en stadsbesturen hebben in de fijnere details van IoT-technologie en de manier waarop deze van invloed is op bedrijfsmodellen en het leven van burgers. Het rapport analyseert onder meer de risico’s en potentiële beloningen van verschillende soorten publieke IoT, vanuit een ethisch, technologisch en praktisch perspectief.

Een belangrijk punt dat onderzoekers naar voren brachten, is dat het IoT dat in de publieke ruimte wordt ingezet – in samenwerking tussen stadsbesturen, particuliere ondernemingen en burgers zelf – een diverse groep belanghebbenden tegenkomt waaraan verantwoording moet worden afgelegd. Burgers hebben behoefte aan transparantie en een strikte bescherming van de veiligheid en de privacy om er zeker van te zijn dat zij de technologie veilig kunnen gebruiken en willen een duidelijk inzicht hebben in de manier waarop hun informatie door het systeem kan worden gebruikt.

Het onderzoek ging ook dieper in op een aantal specifieke use cases voor het IoT van de Smart City, waarvan de meeste vrij direct met burgers te maken hebben. Het aanbod van het gemeentelijke dienstenbeheer, dat ingezetenen toestaat om direct met de stad over hun afvalbeheer of nutsbehoeften te communiceren, stond hoog op de lijst van potentiële usecases, samen met beheerstechnologie voor de nutsbedrijven zelf, die steden het elektriciteitsnet en het watersysteem op een meer gecentraliseerde manier laten beheren. Openbare veiligheid was een ander belangrijk gebruiksmiddel – bijvoorbeeld het idee om IoT-sensoren te gebruiken om in noodgevallen preciezere informatie te verstrekken aan hulpverleners zoals politie, brandweer en eerste hulp.

Het bedrijfsmodel voor de particuliere industrie die zich bezighoudt met Smart City-technologie draait om het idee om sensoren in te zetten die waarde toevoegen aan bestaande producten en diensten. Dergelijke “digitaal geladen producten”, zoals het rapport het noemt, kunnen van alles zijn van de klassieke IoT-items voor thuisgebruik, zoals smartphone-toegankelijke beveiligingscamera’s en thermostaten, tot self-service olieverwarmingssystemen die leveranciers kunnen waarschuwen wanneer een navulling nodig is.

Naast de apparaten die vandaag de dag door sensoren worden ondersteund, zijn bedrijven waarschijnlijk het meest geïnteresseerd in het idee van IoT-platforms, softwarekaders die een breed scala aan verschillende IoT-producten en -diensten mogelijk maken. Het is niet moeilijk te zien waarom – het verslag citeert onderzoek van IoT-analytici dat zegt dat de markt voor IoT-platformdiensten naar schatting naar 22 miljard dollar groeit binnen de komende vijf jaar. Toch zal het een uitdaging zijn om een platform te creëren dat voldoet aan de behoeften aan veiligheid, betrouwbaarheid en transparantie die nodig zijn voor gebruik in Smart Cities, volgens de auteurs van het rapport.

“Terwijl de vroege ontwikkelaars van IoT-platforms probeerden universele hulpmiddelen te creëren die in een grote verscheidenheid van verticale markten konden worden toegepast, zijn velen van hen tot het inzicht gekomen dat het een te ambitieuze doelstelling was,” zei het rapport.

Bron: CIO.nl