VNG roept landelijk op tot de ‘4 Principes voor de digitale stad’

576
Logo VNG SmartCity.nl

De Vereniging Nederlandse gemeente (VNG) heeft, door middel van een brief, haar leden opgeroepen om deel te nemen aan het kennisnetwerk Smart Society en de 4 onderstaande principes te omarmen.

De ‘Principes voor de digitale stad’ zijn:

  1. De digitale infrastructuur moet bijdragen aan een leefbare, gezonde en veilige stad. De infrastructuur is er voor iedereen in de openbare ruimte van de stad, ongeacht sociale positie en inkomen. De infrastructuur is goed beschikbaar en toegankelijk en is toekomstvast en veilig. Zij is ingericht conform gemeentebrede standaarden en de Europese en landelijke wet- en regelgeving rond privacy en security.
  2. De marktpartijen, instellingen, overheden en bewoners zijn producent en consument van de digitale infrastructuur en van de ‘slimme diensten’ die daar gebruik van maken. Samen, in co-creatie of alleen en waar dat voor hen wenselijk respectievelijk nodig is om het leven van burgers in de stad beter te maken en de stad te helpen zich economisch te ontplooien. De overheid regisseert en reguleert waar dat nodig is om de toegang, beschikbaarheid en de veiligheid van de digitale infrastructuur te waarborgen voor iedereen in de digitale stad.
  3. De gebruikte technologie voor de digitale infrastructuur en Internet of Things is bekend, veilig (secure) en interoperabel, kent ‘open interfaces’, ‘open protocollen’ en maakt gebruik van ‘open standaarden, tenzij…’ landelijke of Europese standaarden anders aangeven. Deze zijn leidend. Bewoners weten welke apparatuur in ‘hun omgeving’ is geplaatst, hebben daar invloed op en kunnen daar gebruik van maken.
  4. Data is ‘open en gedeeld tenzij…’ de wet- en regelgeving rondom privacy en security anders aangeeft en tenzij de data-eigenaar de data niet wil delen. De data over de bewoner is van de bewoner; zij is de eigenaar en beslist wat ermee gebeurt. De data van de digitale infrastructuur verzameld in en over de publieke ruimte is publiek goed.

Kennisnetwerk Smart Society
Principes zijn niet statisch omdat de iSamenleving ook niet stilstaat. Ze zullen periodiek worden aangescherpt. In de praktijk leren we pas echt wat werkt en wat niet. Er komt namelijk een wereld achterweg de digitalisering. Daarom is een actief kennisnetwerk Smart Society waar gemeenten aan deelnemen en informatie uitwisselen essentieel.