Zes verdiepingen en een dakkas vol stadslandbouw

505
The-New-Farm-Gebouw

The New Farm in Den Haag opent in mei de deuren. Dan is de verbouwing van het zes verdiepingen oude Philipsgebouw aan de Televisiestraat in Den Haag afgerond. The New Farm is een internationale hub voor binnenstedelijke voedselproductie en voedselbewustzijn.

Bewoner van het eerste uur, nadat Philips en vervolgens de gemeente Den Haag het gebouw afstootten, is Urban Farmers. Al sinds 2016 heeft dit bedrijf haar eigen stadskas op het dak van het gebouw, waar stadsgroenten, zoals courgettes, paprika’s, tomaten en aubergines worden verbouwd. Op de zesde verdieping passen de Urban Farmers hun kennis toe in een viskwekerij, waarbij de mest die vrijkomt van de vissen weer wordt gebruikt in de stadskas. Andere bedrijven die zich inmiddels hebben gevestigd in The New Farm zijn Haagse Zwam, Rebel Urban Farms en Uptown Greens, Horticoop & Leafy Green Machine en de eerste start-ups. De Kookfabriek is al 20 jaar huurder van het pand, maar past goed bij het concept.

Voortrekkersrol
De ervaringen met Urban Farmers waren blijkbaar goed, ook voor de stad Den Haag, want van hieruit ontstond het idee om het totale gebouw te vullen met bedrijven en instellingen die een relatie hebben met stadslandbouw. Begin 2016 werd het businessplan voor het complete gebouw ingediend bij de gemeente Den Haag, dat in juni 2016 groen licht gaf voor de start van The New Farm. Nu is het gebouw klaar om nationaal en internationaal een voortrekkersrol te gaan invullen op het gebied van vertical en urban farming.

Kenniscentrum

Eveline Braam is directeur van The New Farm. Zij vertelt over de ambities: “We willen een centrum zijn voor voedselbewustwording in de stadse omgeving. We zijn een centrum voor de stadsbewoner, maar ook een centrum van innovatie, waar bedrijven en instellingen hun kennis koppelen. De diversiteit is groot. Er komt een kenniscentrum en een livinlab, en één verdieping is ingeruimd voor een 9 meter hoge LED-farm, waar jaarrond zonder zonlicht groeten en kruiden worden gekweekt, zonder bestrijdingsmiddelen. Op de vierde verdieping is er plek voor nieuwe bedrijven, die daadwerkelijk hun vertical farming ideeën in praktijk brengen. Zo hebben we bijvoorbeeld een bedrijf dat oesterzwammen kweekt, Haagse Zwam. Maar we hebben ook een bedrijf dat experimenteert met lamellen, ledverlichting en klimaatbeheersing. Dit bedrijf heeft een Leafy Green Machine, een complete LED-farm in een zee-container, met een oogst van wekelijks 80 kilogram sla. De eerste verdieping wordt ingericht voor start-ups. De wisselwerking (synergie) tussen nieuwe en bestaande bedrijven is erg inspirerend. En uiteraard is er ruimte voor een restaurant en kookstudio ‘De Kookfabriek’, waar we onze groenten uitserveren, zodat mensen ook daadwerkelijk kunnen proeven wat er mogelijk is met urban farming.”

Smart cities
Braam ziet het als de taak van The New Farm om een innovatie- en kenniscentrum te worden. “Voor de bedrijven die zich in dit pand bevinden is het van belang dat zij producten verkopen, maar voor het overige zijn we toch voor een kennis- en innovatiecentrum . Er is nationaal en internationaal veel belangstelling is voor urban farming. We hebben hier natuurlijk in het Westland veel kennis over de productie van groente. Wij maken gebruik van die kennis”, zegt Braam, die verwacht dat de voedselproductie in relatie met energieverbruik en beschikbare middelen de komende jaren veel hoofdbrekens gaat opleveren. “Hoe produceer je bijvoorbeeld met efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen voedsel van hoge kwaliteit? Maar ook: Hoe integreer je hernieuwbare energie in dit proces en hoe verlaag je de milieubelasting als gevolg van de logistiek processen? Daarnaast is er de vraag hoe we sensoren en big data in het geheel inpassen. Deze uitdagingen hebben ook sterke raakvlakken met het concept van de smart city. Hoe integreer je urban farming in een stedelijk weefsel? In The New Farm zoeken we naar nieuwe verdienmodellen voor stedelijke landbouw, die op hun beurt weer leiden tot nieuwe modellen voor vastgoed en financiering. En uit dat alles komt ongetwijfeld ook weer nieuwe regelgeving voort.”

Bewustwording
Maar naast onderzoek naar bovengenoemde zaken ligt er voor The New Farm ook een belangrijke taak voor wat betreft bewustwording bij stadsbewoners. Braam: “We nodigen consumenten uit om hier binnen te lopen, maar bijvoorbeeld ook om in het restaurant te komen eten. Schoolklassen kunnen tijdens excursies zien hoe groenten echt groeien en leren hoe belangrijk het is om verse groeten en eiwitrijke vleesvervangers te eten. We werken aan bewustwording. En daarmee bedoel ik niet dat iedereen een kas op het dak moet zetten, maar bijvoorbeeld de aanleg van stadstuintjes in een wijk. Wij zien voldoende mogelijkheden op braakliggende stukjes grond. Dat soort projecten zijn ook goed voor de sociale cohesie in de buurt.”

Bron: Duurzaamgebouwd.nl