Amsterdam en Warschau werken samen aan leefbaarheid

689
Warschau Smart City

Gemeenten Amsterdam en Warschau gaan samen de leefbaarheid in hun steden verbeteren. Met dat doel hebben zij de Livable Smart Cities Alliance gesloten.

De United Nations Environment Program (UNEP), gemeente Amsterdam, gemeente Warschau, Johan Cruijff ArenA, Geodan en stichting EduGis hebben een gezamenlijke visie opgesteld om de aanpak verder vorm te geven.

In Amsterdam ligt de nadruk op Amsterdam Zuidoost. De gemeente wil data inzetten om de leefbaarheid in het stadsdeel te verbeteren. “Of dit nu gaat om het opstellen van nieuw beleid met betrekking tot een onderwerp als duurzaamheid, mobiliteit of de bereikbaarheid van een bepaald gebied in de stad, door te pionieren met data generen we nieuw inzicht”, aldus Ger Baron, chief technology officer & digital innovation, gemeente Amsterdam.

Een digitale kopie van de stad
Naast duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid, gezondheid en onderwijs verbetert volgens de samenwerkingspartners ook de leefbaarheid van een gebied. In een digitale kopie van de stad worden de gevolgen van bepaalde beslissingen inzichtelijk gemaakt. Geodan heeft deze ‘digital twin’ ontwikkeld.

“Wat betekent het als iemand zonnepanelen wil? Wat zijn de gevolgen? Staat er niet een hoog, zonblokkerend gebouw in de planning? Maar ook: het vestigen van een grote organisatie in een wijk levert banen op; hoeveel dan en wat betekent dat op de langere termijn? Juist door dit soort gevolgen op korte én lange termijn inzichtelijk te maken kan je leefbare steden creëren”, aldus Henk Scholten, CEO Geodan en mede-oprichter van stichting EduGis.

Bron: Duurzaambedrijfsleven.nl