Databank met alle sensoren op één plek in Eindhoven

725

Eindhoven zet bij wijze van proef een databank op waarin alle sensoren en camera’s die in de stad hangen worden geregistreerd. Daarbij wordt de privacy gewaarborgd.

Nu zijn in de databank nog maar 32 sensoren terug te vinden. Maar als het goed is, wordt die steeds beter gevuld. Zo goed, dat uiteindelijk alle Eindhovense sensoren er terug te vinden zijn. Het gaat dan om de digitale sensoren die bijvoorbeeld geluid meten, verkeersstromen in de gaten houden, mensenmassa’s monitoren, de uv-kracht van zonnestralen vaststellen of de luchtkwaliteit bewaken. Zowel sensoren die door de overheid of andere instanties zijn opgehangen als sensoren van bedrijven of privé-personen moeten in de databank terechtkomen.

Proefproject
De sensorendatabank is een proefproject van de gemeente Eindhoven en het Kadaster. Zij inventariseren zelf apparatuur maar mensen kunnen hun eigen sensoren ook aanmelden. Doel is in eerste instantie duidelijkheid te scheppen over wat in Eindhoven allemaal wordt gemeten en door wie. Inzicht daarin ontbreekt nu omdat behalve de overheid ook veel bedrijven en particulieren camera’s en sensoren plaatsen.

Tweede doel is alle gegevens die worden gemeten – data, zoals ze worden genoemd – te verzamelen en beschikbaar te stellen voor algemeen gebruik. Dat gebeurt via de gemeentelijke website data.eindhoven.nl. Die gegevens kunnen dan door iedereen worden gebruikt.

Op de site is nu al veel informatie te vinden over allerlei zaken. Dat varieert van alle Eindhovense winkellocaties en de strooiroutes bij sneeuwval, tot alle aangevraagde bouwvergunningen en de plekken in de stad waar openbare verlichting staat, inclusief de soort verlichting.

Aandacht
Medio vorig jaar vroegen de toenmalige Eindhovense wethouder Staf Depla en zijn Amsterdamse collega Kajsa Ollongren (nu minister van Binnenlandse Zaken) het kabinet om aandacht voor de sensoren in de openbare ruimte en de vele data die ze opleveren. Ze wezen de regering per brief op het gebrek aan regelgeving op dit gebied en op de potentiële waarde van de data.

,,Met deze proef onderzoeken we hoe we die regelgeving vorm kunnen geven”, licht een woordvoerder van de gemeente Eindhoven toe. ,,Een paar uitgangspunten liggen inmiddels vast: de privacy moet gewaarborgd zijn, alles moet transparant zijn, de beschikbare data moeten gedeeld kunnen worden en de digitale infrastructuur moet veilig en voor iedereen toegankelijk zijn.”

Zo is het de bedoeling dat de gegevens die op en rond het Stratumseind verzameld worden ook gebruikt kunnen worden door winkeliers in het centrum. ,,Dat kan hen zeer interessante informatie opleveren.” Een andere interessante toepassing kan volgens de woordvoerder de combinatie zijn van gegevens over autoverkeer in een wijk en de luchtkwaliteit daar.