EINDHOVEN LANCEERT SMART CITY STARTERK!T

1639
SMART CITY STARTERK!T

Eindhoven lanceert op donderdag 29 maart tijdens het Beyond Data Event een ‘Smart City StarterKit’. Met de StarterK!t kunnen overheden en andere partijen versneld transformeren naar een smart society. Een smart society heeft toegang tot informatie waarmee de stad schoner, veiliger en comfortabeler kan worden gemaakt.

Steeds meer apparaten communiceren met internet. Niet alleen huishoudelijke apparaten, zoals televisies en thermostaten, maar ook apparaten in de openbare ruimte. Zoals een systeem dat bijhoudt hoeveel parkeerplaatsen in het centrum bezet zijn en je naar de dichtstbijzijnde vrije plek gidst. Sensoren in het riool die registreren welke drugs in het water zitten. Camera’s en sensoren in de openbare ruimte die zorgen voor een vlotte doorstroming van het verkeer. Of lantaarnpalen die zijn aangesloten op internet en die op afstand kunnen worden bediend.

De StarterK!t bestaat uit twee ‘koffers’ met verschillende typen instrumenten: beleidsinstrumenten en technologische instrumenten.

In de eerste ‘koffer’ bevinden zich beleidsinstrumenten als de Open Data Principes en het IoT Charter (IoT = internet of things) van de gemeente Eindhoven. Deze documenten helpen een gemeente (of een andere partij) de transitie naar een smart society in goede banen te leiden en valkuilen te omzeilen.

De tweede ‘koffer’ bevat de software die in Eindhoven is ontwikkeld om de veiligheid op het Stratumseind, het grootste uitgaanscentrum van Eindhoven, te vergroten. In Eindhoven deed DITSS (Dutch Institute for Technology Safety & Security) vijf jaar lang onderzoek in de praktijk, onder meer met videocamera’s die bewegingen in de stad kunnen tellen, zodat bijvoorbeeld op Koningsdag grote mensenmassa’s beter over de stad kunnen worden verspreid. Ook werd speciale software ontwikkeld die aangeeft of de sfeer op een plek in de stad negatief wordt, zodat er meer mogelijkheden zijn om preventieve maatregelen in te zetten en de sfeer in positieve zin bij te sturen.

Deze speciale software is in 2017 omgezet naar FIWARE, waarbij FI staat voor Future Internet. Daarmee is het een van de eerste applicaties in Europa in FIWARE die is opgeleverd en draait. De gemeente Eindhoven heeft met Atos afspraken gemaakt om de gebruikte FIWARE platformcomponenten en de bijbehorende installatiehandleiding gratis ter beschikking te stellen. Andere partijen kunnen daardoor het leergeld dat de gemeente Eindhoven betaalde besparen en in kortere tijd, en bovendien tegen lagere kosten, hun uitgaanscentrum veiliger maken.

Het downloaden en gebruiken van de kit is gratis. De gemeente Eindhoven hoopt dat andere steden hierdoor versneld applicaties gaan ontwikkelen en op hun beurt die expertise weer ter beschikking stellen. Op deze manier kunnen steden elkaar helpen hun stad te ‘upgraden’.

De Smart City StarterK!t is ontwikkeld door stichting DITSS (Dutch Institute Technology, Safety and Security) en de gemeente Eindhoven, samen met partners Atos, advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken, TU/e en Fontys en werd mede gefinancierd door de MRE (Metropoolregio Eindhoven). De StarterK!t is nadrukkelijk een (en niet per se dé) manier om tot een gezamenlijke ontwikkeling van een Smart City platform te komen.

Bron: Eindhoven.nl