Intelligent beheersysteem wapent Vlaanderen tegen waterrisico’s

511
AquaDrone

Dankzij een duizendtal innovatieve sensoren, Internet of Things en geavanceerde software krijgt Vlaanderen een intelligent waterbeheersysteem waardoor de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent kan worden opgevolgd. Op die manier kan Vlaanderen zich beter wapenen tegen de groeiende dreiging van wateroverlast, -schaarste en -verontreiniging. Het pilootproject is in handen van vijf partners: VITO, De Watergroep, Aquafin, imec en Vlakwa. Met de resultaten van de eerste experimenten willen de partners inzicht krijgen in hoe nauwkeurig de metingen zijn, welke moeilijkheden er zijn om de betrouwbaarheid en schaalbaarheid van een groot netwerk te garanderen en hoe de uitkomsten op een duidelijke manier beschikbaar gemaakt kunnen worden.

Sensoren

Nano-elektronicacentrum imec (Heverlee) zorgt voor de sensoren. Deze sensoren meten op een oppervlakte van slecht 1 cm² zowel zuurtegraad, geleiding en de hoeveelheid verschillende opgeloste zouten en andere stoffen in het water. De grote hoeveelheid data van de sensoren zullen door innovatieve zelflerende algoritmes worden verwerkt. Via de VITO-dashboards zullen gebruikers direct verbonden worden met het systeem, zodat het beschikbare water optimaal gebruikt kan worden.

Ook voor de andere partners is dit pilootproject belangrijk. Zo focust Aquafin op het gedetailleerd opvolgen van het watersysteem met voorspellingen voor toekomstige evoluties.  Door het rioolsysteem efficiënter te beheren kan Aquafin inspelen op hevige buien of droogteperiodes. Waterbedrijf De Watergroep wil met een real-time controle van de waterkwaliteit de productiekost onder controle houden. En ook de Vlaamse regering engageert zich met dit intelligent beheersysteem om tot een robuust watersysteem te komen.