‘Internet of Trees’ moet welzijn stadsbomen in kaart brengen

1677
Internet of trees sensor in boom

Met het ‘Internet of Trees’-project gaat de opleiding Agro- en Biotechnologie van hogeschool Odisee de bomen in Sint-Niklaas van nabij opvolgen. “We gaan allerlei gegevens van de stadsbomen verzamelen en die gebruiken om het bomenbestand beter te beheren. Dat is nodig, want vaak hebben bomen in een verstedelijkte omgeving weinig kans om te groeien en te overleven. We willen een beter zicht krijgen op de wisselwerking tussen stadsbomen en hun omgeving”, legt Steven Meeus van hogeschool Odisee uit.

Onderzoekers van hogeschool Odisee willen het bomenbestand in de stadskern van Sint-Niklaas nauwkeurig opvolgen. Daarvoor gaan ze tal van bomen uitrusten met temperatuur- en bewegingssensoren. “Zo willen we een beter zicht krijgen op de wisselwerking tussen stadsbomen en hun omgeving”, klinkt het bij Odisee. Stadsbewoners kunnen ook zelf hun bomen uitrusten met de sensoren. En er liggen ook plannen op tafel om het project uit te rollen in Gent en Beveren

De onderzoekers gaan sensoren bevestigen op een groot aantal bomen in Sint-Niklaas. Elke boom krijgt twee temperatuursensoren en een accelerometer, die de temperatuur van de boom en de omgevingstemperatuur meten en de bewegingen van de boom in kaart brengen. De gegevens worden draadloos doorgestuurd naar netwerkservers op Odisee Campus Sint-Niklaas. De sensoren worden met een spanband bevestigd, zodat ze geen schade toebrengen aan de bomen.

Op dit moment zijn er al negen bomen in Sint-Niklaas uitgerust met de sensoren. Daar komen weldra nog zeker een tiental bomen bij. Bedoeling is ook dat inwoners mee in dit bomenproject stappen. Stadsbewoners kunnen ook zelf hun bomen uitrusten met de sensoren. En het blijft niet beperkt tot Sint-Niklaas. Er liggen ook plannen op tafel om het project uit te rollen in Gent en Beveren. De geregistreerde data zijn bovendien te raadplegen op internet. “Vandaar ook de naam van het project, ‘Internet of Trees’, naar analogie met het ‘Internet of Things’.” Internet of Trees is een samenwerking tussen SALTO, de onderzoeksgroep Agro- en Biotechnologie van Odisee en Dramco, een onderzoeksgroep KU Leuven.

In Sint-Niklaas zijn het voorbije decennium al heel wat bomen verdwenen in de stadskern, vooral op de Grote Markt. Op het Stationsplein heeft de stad dan weer een grote reddingsoperatie moeten uitvoeren om de platanen te redden, die in te kleine plantvakken stonden. 
De onderzoekers van Odisee willen met dit bomenproject in Sint-Niklaas de omstandigheden beter kunnen beheersen waarin bomen moeten groeien. “Door de biologische en klimatologische parameters van bomen wetenschappelijk te bestuderen, krijgen we een dieper inzicht in de wisselwerking tussen een stadsboom en zijn omgeving. Veel stadsbomen worden in deze onnatuurlijke omgeving bedreigd door onder meer gebrek aan ruimte, schade door bouwwerken, extreme vochtigheid of droogte of verkeersschade. Daarom is het project zo waardevol. De aanwezigheid van stadsbomen is immers erg belangrijk. Stadsbomen hebben bewezen voordelen voor inwoners. Een groene omgeving reduceert stress en heeft een gunstig effect op de leefbaarheid van de stad. Bovendien dragen bomen bij aan een betere luchtkwaliteit en zorgen ze voor een aangenaam microklimaat.”

Bron: HLN.be