Future (proof) City

926
Future City

Een Future (proof) City is een andere benaming voor een smart city. Waar het bij een smart city veel gaat over het slim maken van de stad middels technologie. Bij een Future City is het uitgangspunt het inrichten van een stad met samen de ‘smart’ technologie.