Internet of Things (IOT)

1040

Internet of Things of in het Nederlands het Internet der Dingen is een netwerk van devices, die data verzamelen, en met elkaar gekoppeld zijn middels het internet en deze data/gegevens uitwisselen.

Een vertaling van een visie van Oxford Dictionaries en vertaald op Wikipedia:

‘Een voorgestelde ontwikkeling van het internet, waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen’

Smart Cities

Het internet of things is de basis voor het ontstaan de Smart Cities. Doordat het mogelijk werd om de data te verzamelen met de devices en sensoren die in en een stad worden gemonteerd.

Bekijk hier een animatie over internet of things in combinatie met een smart city.