Rotterdam krijgt één glasvezelnetwerk voor smart city

921
Monteur legt glasvezel aan

Eurofiber Nederland start deze maand met de aanleg van een grootschalig, fijnmazig glasvezelnetwerk tussen alle locaties van de gemeente Rotterdam. Afgelopen september won Eurofiber de Europese aanbesteding daarvoor. Met dit project worden alle bestaande glasvezelnetwerken van de Gemeente Rotterdam geoptimaliseerd en gekoppeld aan het Eurofiber netwerk, waardoor er voor de gemeente één hoogwaardig glasvezelnetwerk ontstaat. Hiermee worden de smart city ambities van de stad eenvoudig mogelijk gemaakt, realiseert de gemeente aanzienlijke besparingen en wordt er optimaal gebruik gemaakt van de reeds aanwezige infrastructuur.

Als onderdeel van de overeenkomst levert Eurofiber de gemeente Rotterdam ongeveer 300 Managed ‘Dark Fiber’ glasvezelverbindingen voor een periode van acht jaar. ‘Dark Fiber’ is de Engelse omschrijving van glasvezel waarop geen actieve apparatuur is aangesloten. Het nieuwe glasvezelnetwerk maakt optimaal gebruik van de reeds aanwezige digitale infrastructuur in Rotterdam. Waar mogelijk worden de gemeentelijke glasvezelnetwerken, waaronder Glazen Maas, optimaal hergebruikt, waardoor investeringen in nieuwe verbindingen tot een minimum beperkt worden. De eerstelijns ondersteuning voor het beheer over de verschillende glasvezelnetwerken wordt gedaan door ingenieursbureau SGS Roos + Bijl. Als aannemer is Volker Wessels Telecom bij het grootschalige project betrokken.

Rotterdam bereidt de stad voor op de toekomst en de ontwikkeling van smart city toepassingen spelen daarin een belangrijke rol. In de kern gaat het bij smart city oplossingen om het toepassen van slimme technologie op stedelijke uitdagingen.

Bron: Dagblad010.nl