VNG en G5 gaan samenwerken aan Smart Society

618
VNG + G5

De VNG ondersteunt met haar Smart Society de G5 bij het uitvoeren van de NL Smart City Strategie en het opstellen van de daarbij behorende actie-agenda. Doel is om daarbij de samenwerking van de Smart City beweging te verbreden naar andere gemeenten die hierop actief (willen) zijn.

Vandaag hebben Saskia Bruines namens de G5 (Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Rotterdam) en Franc Weerwind namens de VNG, tijdens de Commissie Informatiesamenleving deze samenwerking bekrachtigd.

Smart City Strategie

In 2017 is de NL Smart City Strategie overhandigd aan minister-president Rutte. De wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven besloten vervolgens de handen ineen te slaan bij het realiseren van de Nederlandse smart city-ambities. De steden nemen met elkaar het voortouw in de digitale transitie. Niet meer allemaal afzonderlijk, maar gezamenlijk.

Volgens de NL Smart City Strategie wordt elke stad binnen deze samenwerkende coalitie verantwoordelijk voor één van de smart city-thema’s. Hiermee neemt elk van de grote steden haar aandeel in het collectief leiderschap. Deze stedelijke samenwerking heeft een uniek karakter, dat past bij de opgave waarvoor het land staat: vanuit integraliteit samen werken aan maatschappelijke opgaven.

Met de VNG kan dit initiatief zich verbreden naar de 40 (middel)grote steden en de overige gemeenten door aansluiting te zoeken op de smart city-thema’s en randvoorwaarden als beschermen van publieke waarden in de digitale wereld.

Maatschappelijke doelstelling

De NL Smart City Strategie richt zich op de aanpak voor het verbeteren van de leefbaarheid voor bewoners in de stad en het benutten van economische kansen. Is er straks nog genoeg werk? Kunnen we omgaan met de gevolgen van digitalisering voor de samenleving en de stad? Hoe gaan we om met de groei van steden? Hoe houden we de infrastructuur, voorzieningen, publieke diensten, afvalverwerking, gezondheidszorg, publiek transport, mobiliteit en bereikbaarheid op orde?

Verdeling smart city-thema’s

  • Smart Mobility: Eindhoven
  • Safety & Security: Den Haag
  • Healthy Urban Living: Utrecht
  • Circularity: Amsterdam
  • Sustainability (resilience & energy transition): Rotterdam

Meer informatie